Good Morning SMS (Marathi)


शिंपल्यात पाणी घालुन समुद्र कधी दाखवता येत नाही,
हाताने काढलेल्या फुलाला सुगंध कधी येत नाही,
निळ्याभोर गगनाचा अंत कधी होत नाही,
अन नाजूक अशा मैञीचा उल्लेख शब्दात मात्र होत नाही.
Good Morning

No comments:

Post a Comment