Holi SMS (Hindi)


Sher chhupkar shikar nahi karte,
buzdil kabhi khulkar waar nahi karte,
aur hum wo hai jo Happy Holi kahne ke,
liye 27 March ka intezar nahi karte.
Happy Holi.

No comments:

Post a Comment