Good Morning SMS (Marathi)

जिवणाच्या प्रत्येक वळणावर
आठवण येत राहील,
एकञ नसलो तरी सुगंध
दरवळत राहील,
कितीही दूर गेलो तरी
मैञीचे हे नाते,
आज आहे तसेच उद्या
ही राहील.
Good Morning

No comments:

Post a Comment