Good Morning SMS (Marathi)

यश आपल्याच हातात असतं.
प्रयत्नाची पराकाष्टा करून तर बघ.
होशील खुप मोठा,
स्व:तावर विश्वास ठेवून तर बघ.
Good Morning

No comments:

Post a Comment