Good Morning SMS (Marathi)

 लिहताना जपावे ते अक्षर मतातले ,
 रडताना लपवावे ते पाणी डोळ्यातले ,
 बोलताना जपावे ते शब्द ओठातले ,
 आणि हसताना विसरावे दुख जिवणातले .
Good Morning

No comments:

Post a Comment