Good Morning SMS (Marathi)

कळीचं फुलनँ हा तर तिचाच गुण,
वेड्या कवीसाठी मात्र ती प्रेमाची खुन.
पाखराचे बोल कुणासाठी गाणे,
कुणा येई धुंदी कुणी छेडि तराणे.
कधी गुलाबी थंडी कधी वारा कुंद,
कुणी शोधे राधा कुणा हवा मुकुंद.
Good Morning

No comments:

Post a Comment