Good Morning SMS (Marathi)

आजचा सुविचार : तुम्ही
आपल्या कर्माचा पडदा
काचेसारखा स्वच्छ कराल
तर त्यातून तुम्हाला
परमेश्वर दिसेल.
Good Morning

No comments:

Post a Comment