Good Morning SMS (Marathi)

आयुष्यात दोन व्यक्तींची
खूप काळजी घ्या.
१. तुम्ही जिंकण्यासाठी
स्वत: आयुष्यभर हरत
राहिले ते - बाबा.
२. तुमच्या हरण्याला सतत
जिंकणं मानत आली ती - आई.
सुप्रभात.
Good Morning

No comments:

Post a Comment