Good Morning SMS (Marathi)

सोनेरी सूर्याची सोनेरी किरणे,
सोनेरी किरणांचा सोनेरी दिवस,
सोनेरी दिवसाच्या सोनेरी शुभच्छा,
केवळ सोन्यासारख्या लोकांना.
Good Morning

No comments:

Post a Comment