Good Night SMS (Marathi)

आयुष्य खुप कमी आहे,
ते आनंदाने जगा.
प्रेम् मधुर आहे, त्याची चव चाखा.
क्रोध घातक आहे,
त्याला गाडुन टाका.
संकटे ही क्षणभंगुर आहेत,
त्यांचा सामना करा.
आठवणी या चिरंतन आहेत,
त्यांना ह्रदयात साठवून ठेवा.
Good Night

No comments:

Post a Comment