Good Night SMS (Marathi)

संता : यार, माझे केस फार गळत आहेत.
बंता : कशामुळे?
संता : टेन्शनमुळे.
बंता : कोणत्या गोष्टीचं टेन्शन आहे तुला?
संता : केस गळण्याचे.
Good Night

No comments:

Post a Comment