Good Night SMS (Marathi)

जी उंची मोठी माणसे गाठतात.
ती काही एका झेपेत मिळालेलीनसते.
जेव्हा त्यांच्या सोबतचे अध्यायी झोपा काढत असतात.
तेव्हा तळमळीने रात्र रात्र जागुन ती उंची गठलेली असते.
शुभ रात्री.
Good Night

No comments:

Post a Comment