Good Night SMS (Marathi)

पाऊस यावा पण
महापूरा सारखा नको.
वारा यावा पण
वादळा सारखा नको.
आमची आठवण काढा पण
.
.
.
आमावस्या - पोर्णिमा सारखी नको.
शुभ रात्रि.
Good Night

No comments:

Post a Comment