Good Night SMS (Marathi)

रात्रीच्या निशब्द पणात,
सुद्धा काही शब्द आहेत.
चांदण्यांच्या शितल पणात,
काही काव्य आहे.
काळोख पडला रात्र झाली म्हणून,
इतक्यात झोपू नका.
कारण सारे जग विश्रांती घेत असताना.
कुणीतरी आपली गोड-गोड आठवण काढत आहे.
शुभ रात्री
Good Night

No comments:

Post a Comment