Chitika Mobile Ad

Happy New Year SMS (Marathi)

दाखवून गत वर्षाला पाठ, 
चाले भविष्याची वाट, 
करुन नव्या नवरीसारखा थाट, 
आली ही सोनेरी पहाट !

No comments:

Post a Comment