Happy New Year SMS (Marathi)

सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न, नव्या आशा,नवी उमेद
नाविन्याची कास धरत नवीन वर्षाच स्वागत करू. आपली सर्व स्वप्न, आशा,

आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

No comments:

Post a Comment