Good Morning SMS (Marathi)

गुलाब उमलातो नाजुक काट्यावर,
पक्षी उडतो पंखांच्या जोरावर,
मानुस जगतो आशेच्या किरनावर,
तर मैत्री टिकते फक्त विश्वसाच्या जोरावर.
Good Morning.

No comments:

Post a Comment